Ashab’ in Evlilik cilginliklari

www.bellidegil.at
Verfügbare Informationen zu "Ashab’ in Evlilik cilginliklari"

 • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
 • Beteiligte Poster: gimgimliwelat
 • Forum: www.bellidegil.at
 • Forenbeschreibung: tartisma ve musik forumu
 • aus dem Unterforum: gercek yüz
 • Antworten: 1
 • Forum gestartet am: Mittwoch 19.12.2007
 • Sprache: deutsch
 • Link zum Originaltopic: Ashab’ in Evlilik cilginliklari
 • Letzte Antwort: vor 16 Jahren, 2 Monaten, 6 Tagen, 19 Stunden, 32 Minuten
 • Alle Beiträge und Antworten zu "Ashab’ in Evlilik cilginliklari"

  Re: Ashab’ in Evlilik cilginliklari

  gimgimliwelat - 20.12.2007, 00:32

  Ashab’ in Evlilik cilginliklari
  Ashab’ ın Evlilik Çılgınlıkları


  Hep okuruz, Ashab-ı Kiram’ın örnek hayatı vs. diye.
  Gerçekten örnek olmuşlar mıdır?
  Yoksa birbirlerinin kızlarını alarak bir saadet zinciri mi kurmaya çalışmışlardır.
  Forumlarda peygamberin eşlerini, cariyelerini bol bol okuduk. Nerdeyse artık ezbere sayacağız adlarını.

  Zamanında ise Hatice anamız, Ayşe anamız diye yutturulurdu hepimize. Sanırdık ki 2 eşi var. Biri ölünce öbürünü almış diye bilirdik. Meğer neymiş Muhammed..
  Hala öyle biliyor çok büyük çoğunluk.

  Hadi farzedelim ki peygamber koruma için, şefkat için, onore etmek için vs. nedenlerle böyle çok evlendi. Peki ama diğerlerine ne oluyor?

  Halife Ömer peygamberin kızının kızını alarak, hem de 60 yaşında ve 12-13 yaşında bir kızı alarak herhalde peygamber sünnetini yerine getirmiş oluyordu.
  Ebebekir’in kızı Muhammed’e, Muhammed’in kızı Osman’a, Ömer’in kızı Muhammed’e, Muhammed’in kızı Ali’ye, Ali’nin kızı Ömer’e vs. vs. tam bir cümbüş.

  “Ömer adaleti” diye adaleti simgeleştirmiş olan müslümanlar, bu adalet anlayışlarının içinde bu konuyu da kıstas olarak alıyorlar mı acaba? Eminim büyük çoğunluk bilmiyordur.
  Bence bu işin içinde başka iş var. Ne olabilir?
  Bir insan böyle hassas bir konuda kendini alçaltmaz.
  Hele de topluma önder olan, topluma örnek olması gereken insanlar, bir dini temsil eden, dinin başında olanlar böyle toplumun nefretini kazanacakları bir konuda nasıl zaaf içinde olabilirler?
  Bu davranışları, küçük kızlara meyilleri Allah’tan mı? Yoksa şeytandan mı?
  Ya da nefislerinden mi?
  Yoksa peygamberle akraba olmuş olmak için mi?
  Cesaretiyle, yiğitliğiyle tanınan Ali nasıl olur da kızını Ömer’e verir?
  Bu evlilik Fatma oldükten yıllar sonra gerçekleşiyor. Bu arada Ali kimlerle evlenmiş acaba?
  Sanki birisinden cesaret alıp hepsi aynı yolda devam etmiş.
  Osman’ın peygamberin 2 kızıyla birden evlenmesi nasıl izah edilebilir?
  2 kızkardeşle birden evlilik Kur’an’da yasak olmasına rağmen, peygamberin kızlarını böyle evlendirmesinin mantığı nedir? Allah’tan mı izin aldı bunun için?

  Biz bunları yazarken ve sorarken müslüman arkadaşlar gücenecek, rencide olacak diye sıkılırken bu işleri yapanlarda hiç sıkılmak yok muydu?

  Hiç mi düşünmediler geleceğin müslümanları bizim bu çılgınlığımıza ne diyecek diye?

  Arif Tekin’den:

  Kısa tutmak için bir kısmını atlıyorum:

  ÖMER KIZCAĞIZIN ETEK ALTINA BAKIYOR
  Şimdi yeniden Ali’nin kızı Ümmü Gülsüm’e dönelim: Az önce izahına çalıştığım gibi, Ömer bu kızla evlendiği zaman kızcağız ancak 9–10 yaş civarındaydı. Ömer ise, yaklaşık olarak altmış 60 yaşlarında.

  Peki, Hz. Ali nasıl oldu da bu yaştaki çocuğunu Ömer’e verdi?
  Olay şöyle gelişiyor: Ömer bir gün Ali’ye, “Kızın Ümmü Gülsüm’ü bana ver ki, Muhammed’le olan akrabalığım daha da pekişsin diyor”

  Önce Ali “Kızım hem küçüktür, hem de büyüyünce onu ağabeyim Cafer’in çocuklarından birine vermeyi düşünüyorum” diyerek kabul etmiyor.

  Ancak Ali sonunda bir yolu bulunarak bu evliliğe ikana ediliyor. Bunun nasıl olduğu konusunda değişik görüşler olmakla birlikte en akla yakın olanı Ömer’in Halife olarak elindeki gücü kullandığıdır. Güvenilir bazı İslami kaynaklar, Ömer halife olduğu için Ali’yi tehdit ettiğini, bunun sonucu olarak Ali’nin buna rıza göstermek zorunda kaldığını yazıyorlar(3)
  Bana göre en mantıklı olanı da budur.

  Benzer yorumlar üzerinde durmadan sadece İslam’a göre sağlam diye bilinen kaynaklara bakarak bu olayı aydınlatmak mümkündür. Elimizin altında var olan bu bilgiler, konunun aydınlatılması için yeterli.

  Olaya ilişkin İslami kaynaklarda var olan bilgileri kısaca özetleyelim: Ömer Ali’yi ikna edince sıra Ömer’in kızı görmesine gelir. Ali kendisine, “O zaman ben sana kızı bir aba ile birlikte göndereyim; güya sana o abayı hediye ediyorum. Şayet kızı beğenirsen ona, ‘Aba güzeldir, beğendim’ de, ben de onu sana nikâhladım” diyor. Yani, burada kıza bir oyun oynanıyor.

  Kız Ömer‘in yanına varınca, Ömer hiç abaya bakmadan direkt olarak kızın fistanını kaldırıp etek altına bakıyor. Onun bu davranışına karşı kız kendisine, “Eğer sen halife olmasaydın burnunu kırardım” diyor ve dönüp eve gelince babası Ali’ye, “Baba sen beni ne kötü bir adama gönderdin! O hiç abaya bakmıyordu; sadece bana bakıyordu ve fistanımı kaldırdı” diye anlatıyor. Ali ise buna karşı kendi kızına, “ Kızım, ben seni onunla nikâhladım, o artık senin eşindir” diyor ve böylece bu zavallı çocuk o andan itibaren Ömer’in hanımı oluyor.

  Çoğu kaynaklarda “Kız henüz ergenlik çağına gelmemişti” ifadesi de var. Zaten aşağıdaki kaynakların çoğunda bu ifade vardır. Bu fistan kaldırma, bu senaryo çok vahşi bir olay olduğu için, okuyucunun kafasında şüphe kalmasın diye İslam tarihinde kabul görmüş bir sürü kaynak aşağıya alıyorum(4)

  Ayrıca bu evlilik sonucu Ömer’le Ümmü Gülsüm’den Zeyd ve Rukiye adlarında iki çocuk dünyaya geldiğini, aşağıdaki kaynakların tümü yazıyor (5). İşte cahil halkın bilmediği ve adaleti ve kendisine ’Adaletin kılıcı’ dedikleri Ömer böyle bir Ömer’dir işte. Bu, onun halk nezdinde bilinmeyen yönlerinden küçük bir vahşet örneğidir. Çünkü inananların bilmediği buna benzer daha nice vahşet örnekleriyle, dosyaları doludur.

  TDV. İslam Ansiklopedisi,12/219;
  İbni’l Cevzi, Sıfat-i Safve, 1/152;
  Askalani, İsabe, no:5740,11583, Tehzib-i Tehzib, no:2860-12/468;
  İbni Abdi’l Berr, İstiab no: 1878, 4057;
  Halebi, İnsanü’l Uyun, 3/367;
  Zehebi, Sireti Alam..,2/119;
  Ali Nasıf, “Tac” Fedail kısmı, dipnotta, 3/378

  4) İbni Sad, Tabakat, no: 6420.
  Kandehlevi, Hayat-i Sahabe, Ahmet Meylani terc. 3/319 ve devamı Kenz.., 8/291’den alıntı.
  Zehebi, “Tarihi İslam” 2/254 Müaviye bölümünde, Sireti Alami Nübela, 2/500-502, el-İber, 1/16.
  Prof. İ. Canan, Kütüb-i sitte, 15/527
  Askalani, İsabe, no:12233
  İbni Beşkeval, Gavamıd.., 2/787..
  İbni Abdi’l Berr, no:4204;
  İbni Esir, Üsd, no:7578 8-
  ibni İshak, terc. Sezai Özel, 311-12 9-
  Ömer Rıda Kehhale, Alami Nisa, 4/255
  Halit A. Rahman, Mevsuatu Uzemain Havle’r-Resul, 3/2170
  Muhibbüddin Taberi, Riyadü’n-Nadre, 2/80… ve Semti Semin, 133
  Diyarbekiri, Tarih’ül Hamis, 2/251- 2/284..
  İbni Küteybe, el-Maarif, 58..

  Buhari, megazi, 22;
  Yakubi, 2/40;
  Salihi, Ezvaci Nebi, 214;
  İbni Esir, el-Kamil, 2/537, 3/54, 3/206;
  Ali-Naci Tantavi, 363.
  İbni’l Cevzi, Sıfat-i Safve, 1/142,162,2/5, el- Mücteba.., 97;
  Semhudi, el-Musannaf..no.10354; Şevkani, Derrü’s-sahabe, 549;
  Taberani, Mucemi Kebir, 9/173 Ehli Beyt bölümü;
  Taberi Tarihi, 5/19,6/69;
  İbni Sad, Tabakat, no; 4620;
  Zehebi, Tecrid-i Esma, no:4049;
  Endülüsi, Ikdü’l Ferid, 4/365, 6/89..;
  İbni Asakir, Tarihi Medineti Dımaşk, 3/179;
  İbni Habib, Muhabber, 53,56,101, 399,437…;
  Hindi, Kenz. no: 37586 ..;
  Hakim Müstedrek, 4/142;
  Mahmut Halebi, 125;
  Halil Cuma, Nisaü Ehli’l Beyt,659;
  M.Sait Mübeyyed, Mevsuat, 188-91;
  Beyhaki, Delail-i Nübüve, 7/283;
  Hafız Temimi, Kitabü’s-Sükat,2/216 vs

  Antedeipan  Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken  Weitere Beiträge aus dem Forum www.bellidegil.at  Ähnliche Beiträge wie "Ashab’ in Evlilik cilginliklari"

  BABADAN OGULA EVLILIK HAKKINDA NASIHAT..... - Turbi (Freitag 18.05.2007)
  EVLiLiK SÖZLERi - firtina (Dienstag 03.07.2007)
  Ask & Evlilik - adminkaan (Dienstag 18.09.2007)
  Forumun ortasinda Evlilik! - PsyKo (Mittwoch 14.03.2007)
  Evlilik Sonrasi Erkeğin Evrimi - Caglaraga (Donnerstag 01.03.2007)
  Güzel Bir Evlilik - adminkaan (Montag 17.09.2007)